Huisbezoeken

Elke vrijdagavond bezoeken we onze gemeenteleden. Dat brengt veel zegen voort, omdat we daar-door ook hun familieleden kunnen ontmoeten en zo een fantastische mogelijkheid hebben om de liefde van Christus ook met hen te delen.

Home Visits

Every Friday evening we are visiting our church members in their homes. It is a great blessing because we are meeting with their family members and have a great opportunity to share Christ’s love with them as well.

Elkaar dagelijks bemoedigen

IMG_4393 DSCF0355 DSCF0192

“ Zij allen bleven voortdurend met elkaar bidden …” Hand. 1:14
We geloven dat het erg belangrijk is om elkaar te ontmoeten, elkaar dagelijks op te dragen aan de Heer, elkaar elke dag te bemoedigen en dagelijks contact te onderhouden met elkaar. De mensen die onze gemeente bezoeken zijn jonge gelovigen en moeten dagelijks geestelijk voedsel ontvangen en veel in contact zijn met medegelovigen, zodat ze elkaar kunnen bemoedigen en kunnen groeien in de Heer. Je krijgt geen krachtige discipelen als mensen elkaar maar 1 of 2 keer per week zien.

In verband hiermee willen we jullie laten weten dat we zijn begonnen om elkaar elke dag tussen 6 en half 7 ‘s avonds te ontmoeten. Een half uur lang nemen we dan de tijd om de dingen van de dag met elkaar te delen, voor elkaar te bidden en elkaar te bemoedigen met enkele bijbelverzen. We stimuleren de mensen om verzen uit het hoofd te leren en dat heeft ons allen al erg gezegend.

Meeting daily for encouragements

IMG_4393 DSCF0355 DSCF0192

“They all joined together constantly in prayer” Acts 1:14
We believe that is very important to meet, to keep each other accountable before the Lord daily, encourage each other every day and keep in touch in daily basis. The people who are attending our church are young believers and they need to be nurture daily and to be in companions of other believers to encourage each other and to grow in the Lord.

We can’t have strong disciples just by meeting them once or 2 times a week.

In light of these we want to let you know that we have started a daily meeting from 6:00 to 6:30 pm, for 30 minutes we gather, have a brief time of share about the day, pray for each other and encourage each other with some passages from the bible. We are encouraging people to memorize verses and that has been a big blessing to see them doing it.